Di Dời Hệ Thống CNTT

 • Giảm thiểu tối đa rủi ro về hư hại hệ thống và hoạt động kinh doanh trong quá trình di dời.
 • Luôn theo sát được tiến trình di dời hệ thống nhờ cơ chế báo cáo thường xuyên và kịp thời.
 • Tiết kiệm chi phí, nhân lực và thời gian.

Cài đặt & Triển khai hệ thống CNTT

 • Cơ sở hạ tầng Data Center
 • Hệ thống máy chủ ứng dụng cho doanh nghiệp: ERP, Mail, Controller…
 • Hệ thống lưu trữ, sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Hệ thống Network, Camera IP…

Bảo trì – Bảo dưỡng hệ thống CNTT

 • Yên tâm trong việc vận hành hạ tầng CNTT, quản trị hệ thống, khắc phục sự cố hiệu quả.
 • Đảm bảo công việc liên tục trong các trường hợp sự cố xảy ra.
 • Bảo mật an toàn.
 • Tiết kiệm 200% chi phí nhân sự

Tư vấn & thiết kế giải pháp

 • Đưa ra những giải pháp tối ưu và hiệu quả thông qua các phương án đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.
 • Phân tích lợi ích của một hệ thống và giá trị thật mang đến cho nhà đầu tư.
 • Đưa ra các khuyến cáo, thay đổi giúp cho khách hàng có một hệ thống đúng tiêu chuẩn.